Kansè nan aparèy dijestif

  • Kansè nan aparèy dijestif

    Kansè nan aparèy dijestif

    Nan premye etap la nan timè aparèy dijestif la, pa gen okenn sentòm alèz ak pa gen okenn doulè evidan, men globil wouj nan san ka jwenn nan egzamen woutin poupou ak tès san occult, ki endike senyen entesten.Gastroskopi ka jwenn nouvo òganis enpòtan nan aparèy entesten an nan premye etap la.