Kansè ovè

  • Kansè ovè

    Kansè ovè

    Ovè a se youn nan ògàn enpòtan entèn repwodiktif fanm yo, epi tou ògàn prensipal seksyèl fanm yo.Fonksyon li se pwodwi ze ak sentèz ak sekrete òmòn.ak yon to ensidans segondè nan mitan fanm yo.Li seryezman menase lavi ak sante fanm yo.